นายสุชาติ ประเสริฐศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด

**  ครูไทยเพื่อประชาชน  ** 

กิจกรรมรอบรั้วโรงเรียน

เดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ฝึกอบรมธรรมที่วัดสันตินานาชาติ

 


                

 

  **  แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน  ** 

ข่าวการศึกษา ครูไทยดอทอินโฟ